Doktryny Biblijne. Zarys Teologii Systematycznej

Doktryny BiblijneDzieło Myera Pearimana zawiera przegląd podstawowych doktryn biblijnych. Przedstawione są w sposób prosty i zrozumiały, co czyni temat przystępnym nie tylko dla studentów i kaznodziejów, ale dla każdego wierzącego. Książka jest zasadnicza w treści, dobrze napisana, mieści wiele praktycznych obrazów i przykładów. Każde zagadnienie wsparte jest dużą ilością referencji biblijnych. Niniejsza książka zawiera wyczerpujące odpowiedzi na pytania stawiane przez najbardziej dociekliwych, dlatego jest pomocna zarówno dla wierzących, jak i dla poszukujących prawdy. Zagadnienia dotyczące Boga i człowieka, grzechu i zbawienia, Chrystusa, Ducha Swiętego oraz Kościoła są potraktowane niezwykłe starannie.

Myer Pearlman (1893- 1943) ur. w Edynburgu (Szkocja), w 1915 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1925 ukończył. Central Bibie Institute w Springfield, stan Missouri i został wykładowcą na jednym z wydziałów tej uczelni. Dwa lata później ożenił się z Irene Graves. Oprócz pracy dydaktycznej, Myer Pearlman przez wiele lat wydawał periodyk ReyeiUe oraz brał udział w pracach nad kwartalnikami Adult Teacher Quarterly i Adult Student Quarterly, publikowanymi przez wydawnictwo Gospel Publishing House.

Tytuł: Doktryny Biblijne. Zarys Teologii Systematycznej

Autor: Myer Pearlman

Ilość stron: 306
okładka: miękka

SPIS TREŚCI
Wstęp …………………………………………….. 5
I. Istota teologii…………………………………. 7
II. Wartość teologii……………………………….. 8
III. Działy teologii ………………………………. 10
IV. Systematyka doktryn…………………………….. 10
1. Pismo Święte…………………………………… 13
I. Potrzeba Pisma Świętego…………………………. 15
II. Natchnienie Pisma Świętego……………………… 17
III. Weryfikacja Pisma Świętego……………………… 21
2. Bóg……………………………………………. 25
I. Istnienie Boga ………………………………… 27
II. Natura Boga…………………………………… 38
III. Atrybuty Boga ………………………………… 43
IV. Bóg trójjedyny ………………………………… 52
3. Aniołowie………………………………………. 59
I. Aniołowie……………………………………… 61
II. Szatan……………………………………….. 64
III. Złe duchy…………………………………….. 68
4. Człowiek……………………………………….. 73
I. Pochodzenie człowieka…………………………… 75
II. Natura człowieka……………………………… 78
III. Obraz Boga w człowieku………………………… 89
5. Grzech………………………………………… 93
I. Realność grzechu………………………………. 95
II. Pochodzenie grzechu……………………………. 97
III. Natura grzechu ………………………………. 101
IV. Konsekwencje grzechu …………………………… 105
6. Jezus Chrystus…………………………………. 109
I. Natura Chrystusa……………………………….. 111
II. Urzędy sprawowane przez Chrystusa………………. 128
III. Dzieło Chrystusa ……………………………… 132
7. Odkupienie……………………………………… 143
I. Odkupienie w Starym Testamencie …………………. 145
II. Odkupienie w Nowym Testamencie ………………… 153
8. Zbawienie ……………………………………… 169
I. Natura zbawienia ………………………………. 173
II. Usprawiedliwienie …………………………….. 179
III. Odrodzenie …………………………………… 191
IV. Uświęcenie …………………………………………. 196
V. Ostateczność zbawienia ………………………………… 208
9. Duch Święty…………………………………………….. 217
I. Natura Ducha Świętego ………………………………….. 221
II. Duch Święty w Starym Testamencie…………………………… 228
III. Duch Święty w Chrystusie………………………………. 233
IV. Duch Święty w życiu człowieka………………………………. 237
V. Dary Ducha Świętego………………………………………… 249
VI. Duch Święty w Kościele…………………………………… 259
10. Kościół………………………………………………… 265
I. Natura Kościoła ……………………………………….. 267
II. Założenie Kościoła …………………………………….. 269
III. Członkostwo w Kościele…………………………………. 271
IV. Dzieło Kościoła………………………………………… 272
V. Obrzędy kościelne………………………………………… 273
VI. Uwielbienie w Kościele…………………………………. 278
VII. Organizacja Kościoła …………………………………. 279
11. Rzeczy ostateczne……………………………………… 283
I. Śmierć………………………………………………… 285
II. Etap przejściowy……………………………………….. 286
III. Zmartwychwstanie ……………………………………… 288
IV. Przyszłe życie ………………………………………… 291
V. Ostateczne przeznaczenie sprawiedliwych…………………… 294
VI. Ostateczne przeznaczenie potępionych ……………………. 297
VII.Powtórne przyjście Chrystusa…………………………….. 299

Książkę Doktryny Biblijne. Zarys Teologii Systematycznej poleca serwis Pastor.pl

Zobacz również

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt Podtytuł: Biblijne zasady dysponowania dobrami materialnymi Autor: Gene A. Getz   Prawdziwy dobrobyt …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *