Krzyż i zmartwychwstanie – Dietrich Bonhoeffer

Krzyż i zmartwychwstanieDietrich Bonhoeffer (1906 – 1945 ) to niemiecki pastor Kościoła luterańskiego, teolog protestancki i męczennik II wojny światowej. Zebrane tutaj przez Manfreda Webera teksty nie tylko podprowadzają do wydarzeń pasyjnych i wielkanocnych, lecz także umacniają świadomość i nadzieję, że przez Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystus ujmuje człowieka w samym rdzeniu jego żyda i nie pozostawia go samego na drodze naśladowania.

Spis treści

Słowo wstępne
Nadzwyczajne staje się wydarzeniem
Z powrotem na Krzyż
Droga Boga
Naśladowanie i Krzyż
Świeckość świata
Miłość Boga do ludzi
Prawda
Współczucie
O cierpieniu
Kain
Judasz
Skarby cierpienia
Ecce homo
Chrześcijanie i poganie
Początek
Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie zamiast nieśmierteności
Wcielenie – Krzyż – Zmartwychwstanie
Wspólnota widzialna
Bóg pośrodku życia

Wstęp

(…)
Krzyż i zmartwychwstanie, cierpienie i przezwyciężenie śmierci byty tematami centralnymi prac egzegetycznych i teologicznych Dietricha Bonhoeftera. Wciąż czynił je osią swoich refleksji i usiłował znaleźć o nich wiążące wypowiedzi dla życia i działania ludzi; starał się przy tym odpowiedzieć na pytanie, co znaczy żyć po chrześcijańsku.

Te wybrane teksty nie tylko otwierają dostęp do wydarzeń pasyjnych i wielka-nocnych, lecz także umacniają świadomość i nadzieję, że przez Krzyż i zmartwychwstanie Chrystus ujmuje człowieka w samym rdzeniu jego życia i nie pozostawia go samego w naśladowaniu.
Co to może oznaczać pod względem egzystencjalnym, pokazują wyraźnie załączone teksty w ramkach, które -z wyjątkiem dwóch – pochodzą z listów Dietricha Bonhoeffera.

Wszystkie zamieszczone tu teksty wyjęte są z 16 – tomowego wydania Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW), Chr. Kaiser/ Gutersloher Verlagshaus. To samo dotyczy przypisów, które jednak ograniczyliśmy do najważniejszych i nadaliśmy im nową numerację,
Za wskazówki i zachęty dziękuję pani dr llzie Todt, panu dr Herbertowi Anzingerowi i panu prof. Eberhardowi Bethge.
MANFRED WEBER
(…)

Fragment tekstu

(…)
POCZĄTEK

Bóg stworzenia, Bóg prawdziwego początku – to Bóg Zmartwychwstania. Świat od początku stoi pod znakiem powstania Chrystusa z umarłych. Więcej: wiedząc o zmartwychwstaniu, wiemy tez o stworzeniu, jakie Bóg uczynił na początku, o stworzeniu z niczego. Umarły Jezus Wielkiego Piątku i Zmartwychwstały Pan Wielkanocy – to stworzenie z niczego, stworzenie początków.

To, że Chrystus umarł, nie oznaczało możliwości Jego zmartwychwstania lecz było czystą niemożliwością, samym nic, nihil negativum. To nie jest jakieś bezwarunkowe przejście, jakiś ciąg dalszy między Chrystusem umarłym a zmartwychwstałym; to jest wolność Boga, który na początku stworzył swe dzieło z niczego. Gdyby było możliwe wzmocnienie tego nihil negativum, to trzeba by tutaj przy zmartwychwstaniu powiedzieć, że wraz ze śmiercią Chrystusa na Krzyżu nihil negativum wdarło się w samego Boga – O, wielka nędzo, umarł sam Bóg – ale Ten, który jest Początkiem, niszczy nic i stwarza przez swoje zmartwychwstanie nowe stworzenie. Z Jego zmartwychwstania dowiadujemy się o stworzeniu, – ponieważ gdyby On nie zmartwychwstał, stwórca byłby umarły i poświadczyłby siebie; z Jego stworzenia natomiast wiemy znów o mocy Jego zmartwychwstania, ponieważ jest On Panem.
1932/1933
(…)

Strona redakcyjna
Tytuł oryginału: Dietrich Bonhoeffer: Das Ausserordentliche wird Ereignis. Kreuz und Auferstehung. Gutersloh 1996
Copyright by Chr. Kaiser / Gutersloher Verlagshaus, Gutersloh 1996
Copyright for the Polish edition: Wydawnictwo ALLELUJA, Kraków 1999
ISBN: 83-87440-70-1
Na okładce: Witraż Alberta Birklego; Zmartwychwstały ze szkoły św. Hildegardy w Ulm (fragment)

Wydawca: Wydawnictwo Alleluja
74 strony
format 18×18 cm
oprawa miękka
Kraków 1999 r.

Zobacz również

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt Podtytuł: Biblijne zasady dysponowania dobrami materialnymi Autor: Gene A. Getz   Prawdziwy dobrobyt …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *