Pewność zbawienia – David Pawson

Pewność zbawienia - David PawsonPewność zbawienia. Co jest prawdą, a co fałszem?
Rozważania nad koncepcją teologiczną „Raz zbawiony, na zawsze zbawiony”.

Wielu ludzi, którzy narodzili się duchowo do Życia w CHRYSTUSIE (tzn. narodzili się na nowo), a więc ludzi, którzy zaufali Chrystusowi i poddali się Mu, uznając w Nim nie tylko Zbawiciela, ale także swego PANA, nabywa przekonania, iż w chwili podejmowania tej niezmiernie ważnej życiowo decyzji otrzymują swoisty „bilet do Nieba” – pewnego rodzaju polisę ubezpieczeniową, której ważności nic i nikt (nawet sam Bóg) nie może już zmienić. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Pismo święte naprawdę to mówi o nowym narodzeniu?

David Pawson poddaje teologię „biletu do nieba” wnikliwej i bardzo rzetelnej analizie biblijnej.

Zaskakujące obserwacje wynikające z prostego zastosowania podstawowych metod hermeneutyki biblijnej prowadzą go do sformułowania ważnych definicji, czym w rzeczywistości jest zbawienie, na czym ono polega i jak się realizuje w życiu człowieka, który wiąże się z Chrystusem. Autor jednak nie poprzestaje na tym, lecz prowadzi czytelnika przez cały Nowy Testament w odkrywaniu niezwykle ważnego i najczęściej niedocenianego aspektu zbawienia, jakim jest TRWANIE W CHRYSTUSIE.

*
„Wszystkie skarby Niebios są do naszej dyspozycji, ale tylko W CHRYSTUSIE. Mamy do nich pełny dostęp, o ile związaliśmy się z Chrystusem i w Nim trwamy. Moim zadaniem jest przypomnienie o tych skarbach”.

David Pawson

Dane książki 'Pewność zbawienia’:
Autor: David Pawson
Wydanie: pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2017
Format: 125 x 195 mm
ISBN: 978-83-7829-229-6
Oprawa: miękka
Liczba stron: 296

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Fragment książki 'Pewność zbawienia’

Pewnego razu byłem głównym mówcą na wieczornych sesjach dużej chrześcijańskiej konferencji. Swoje rozważania oparłem na trzecim rozdziale Listu do Filipian. Gdy dotarłem do wersetu jedenastego („dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych”), wskazałem na fakt, że nawet Apostoł Paweł nie uważał za pewnik swojego zbawienia, ale obawiał się bycia uznanym za „niezdatnego” czy „zdyskwalifikowanego”. Poparłem swoją tezę tekstami z każdej części Nowego |Testamentu (co przytaczam w trzecim rozdziale tej książki). Następnie wspomniałem o ludziach, którzy „pogrywają sobie” z Bogiem, ponieważ uważają, że mają zapewniony „bilet do Nieba”. Za przykład podałem chrześcijan, którzy zdradzają żonę/męża i żyją z kimś innym w nieformalnym związku, lub z byle powodu porzucają współmałżonka, by wejść z kimś innym w kolejny związek małżeński.

Wielu z takich ludzi nadal chodzi do kościoła, utrzymując, że Bóg błogosławi ich nowemu związkowi; mają też pewność wstępu do Nieba. Jednakże grzech jest grzechem, niezależnie od tego, czy popełnia go człowiek wierzący, czy niewierzący. Bóg, jak wiemy, nie ma względu na osoby. Otrzymujemy status sprawiedliwych (mających wolny przystęp do Boga) tylko wtedy, gdy okrywamy się sprawiedliwością Chrystusa, a to się dzieje, gdy z zaufaniem i posłuszeństwem przyjmujemy  Jego nauczanie i Jemu się poddajemy. Jednak i wówczas, gdy przyjdzie Dzień Sądu, będziemy sądzeni na podstawie naszych czynów. To nie jest jedynie teoretyczna kwestia, dotyka ona życia każdego człowieka.

Zobacz również

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt

Prawdziwy Dobrobyt Podtytuł: Biblijne zasady dysponowania dobrami materialnymi Autor: Gene A. Getz   Prawdziwy dobrobyt …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *