Powrót do Słowa – Thomas E. Trask, Wayde L. Goodall

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Powrót do Słowa Modlę się, aby Powrót do Słowa obudził w czytelnikach pragnienie życia Słowem Bożym. Jestem głęboko przekonany, że nieomylne, natchnione Słowo jest odpowiedzią na najważniejsze problemy naszego życia. Biblia dostarcza sensu życia poszukującym, pokoju załamanym, nadziei zatroskanym i kierunku zagubionym. Bóg dał nam swoje Słowo jako wzorzec, według którego powinniśmy zyc.

Thomas E. Trask

Modlę się, aby w wyniku lektury Powrotu do Słowa czytelnik umiłował Biblię bardziej niż kiedykolwiek przedtem i żeby postanowił w swoim sercu, że będzie jej posłuszny. Potrzebujemy takich chrześcijan, którzy nie tylko znają Słowo Boże, ale także wprowadzają w życie jego nauczanie. Drogi Czytelniku! Jeśli ta książka pomoże Ci lepiej poznać Boga i głębiej wejść do Jego „Bożej biblioteki”, to Jemu niech będzie chwała. Wiem, że bez Niego byłbym niczym.

Wayde L. Goodall

Thomas E. Trask jest od 1993 roku Prezbiterem Naczelnym Zborów Bożych. Po skończeniu Centralnego Seminarium Biblijnego w Minneapolis, służył przez dwadzieścia pięć lat jako pastor, a później jako Prezbiter Okręgowy w okręgu Michigan oraz Skarbnik Naczelny Zborów Bożych. Urząd Prezbitera Naczelnego objął z pragnieniem nowego przebudzenia zielonoświątkowego w Zborach Bożych.

Wayde I. Goodall jest koordynatorem służby Enrichment Zborów Bożych oraz wydawcą Enrichment Journal — magazynu dla usługujących. Ukończył Southern California College na kierunku Biblia/psychologia, Central Michigan University na kierunku doradztwo i poradnictwo oraz Northwest Graduate School of the Ministry. Goodall przez wiele lat był misjonarzem i pastorem. Obecnie mieszka w Springfield ze swoją żoną i dwójką dzieci.

Spis treści:

Przedmowa 5
1. Powrót do autorytetu Biblii 9
2. Powrót do świętości przykazań 25
3. Powrót do posłuszeństwa Bogu 43
4. Powrót do biblijnego zwiastowania 55
5. Powrót do biblijnego nauczania 67
6. Powrót do czynienia uczniów 81
7. Powrót do biblijnej modlitwy 93
8. Powrót do systematycznego studiowania Słowa 109
9. Powrót do Bożej mądrości 125
10. Powrót do prawości życia 135
11. Powrót do osobistego doświadczania Boga 149

Format: 127x196mm
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka

Autorzy: Thomas E. Trask i Wayde I. Goodall,
Wydawnictwo 'Life’

Współautorzy książki Powrót do Słowa wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie w służbie Kościołowi Zielonoświątkowemu, by przypomnieć zarówno innym usługującym, jak i członkom lokalnych kościołów, że o tym, kim jesteśmy oraz kim pragniemy być, można przeczytać na kartach świętego Słowa Bożego. Thomas E. Trask jest Prezbiterem Naczelnym Zborów Bożych, natomiast Wayde I. Goodall jest koordynatorem programu wzbogacania służby oraz redaktorem naczelnym periodyku Enrichment poświęconego zagadnieniom służby w Kościele Zielonoświątkowym.

Tytuł: Powrót do Słowa

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Zobacz również

Goliat musi upaść

Goliat musi upaść – Louie Giglio

Goliat musi upaść. Czyż lęk, niepokój, brak poczucia bezpieczeństwa, gniew, nałogi, uzależnienia nie paraliżują naszego …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *