Nowy Testament

Nowy Testament angielsko – polski

Nowy Testament angielsko - polski

Nowy Testament w polskim przekładzie Biblii Warszawskiej oraz angielskim New International Version. Polski został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Angielski jest przedrukiem tekstu The New Testament – New International Version z 1973 r. Wydanie …

Czytaj dalej »

Ewangelia św. Jana – przekład NLT

Ewangelia św. Jana – przekład NLT Niniejszy przekład Ewangelii wg św. Jana to fragment tłumaczenia New Living Translation, opracowanego przez zespół wybitnych biblistów anglosaskich i tłumaczonego na wiele języków. Ważną cechą tego przekładu jest jego przystępność dla współczesnego czytelnika, co udało się uzyskać dzięki użyciu prostego, zrozumiałego języka. Tytuł: Ewangelia …

Czytaj dalej »

Nowe Przymierze – Pismo Święte Nowego Testamentu

Nowe Przymierze

Od Wydawców: Trzymasz w ręku szczególną Książkę. Opisuje ona okoliczności, w jakich Jezus Chrystus, Syn Boga, z którego woli żyjesz, przygotował do zawarcia Nowe Przymierze. Na dalszych stronach znajdziesz informacje, na czym ono polega i jakie wynikają z niego przywileje. Książka jest zbiorem dwudziestu siedmiu dokumentów starożytności. Powstały one w …

Czytaj dalej »

Nowy Testament (duża czcionka)

Nowy Testament (duża czcionka)

Pomysł wydania Nowego Testamentu w wersji z dużymi literami narodził się w 2011 roku dzięki rozmowom z wieloma czytelnikami Pisma Świętego. Wiele osób, pragnących regularnie czytywać Pismo Święte, skarży się na małe litery i nieczytelne czcionki w dostępnych wydaniach, co znacznie utrudnia lekturę. Problem jest szczególnie bolesny dla osób starszych, …

Czytaj dalej »

Nowy Testament. Współczesny Przekład

Nowy Testament. Współczesny Przekład

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski został wydany w 1991 r. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu greckiego w języku …

Czytaj dalej »

Nowy Testament i Psalmy – Przekład ekumeniczny

Nowy Testament i Psalmy

Udział dwudziestu tłumaczy z siedmiu Kościołów i konsultacje z jedenastoma Kościołami są czymś wyjątkowym w skali świata. Na pierwszej stronie, pod wersetem z Ew. Jana 1,14 „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”, podpisy złożyli zwierzchnicy jedenastu Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-­Augsburskiego, Ewangelicko-­Reformowanego, Ewangelicko­-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Baptystów, …

Czytaj dalej »