Komentarze Biblijne

Studium Kazania na Górze – dr Martyn Lloyd-Jones

Kazania na górze

Doktor Martyn Lloyd-Jones prezentuje w tym tomie szczegółowe i wyczerpujące wyjaśnienie jednego z najbardziej znanych, ale również najczęściej niewłaściwie rozumianych fragmentów Pisma Świętego – Kazanie na Górze. Kazanie na Górze, mówi autor, nie jest kodeksem etycznym czy moralnym; jest natomiast opisem tego, kim mają być chrześcijanie. Lloyd-Jones patrząc jednocześnie na …

Czytaj dalej »

Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza

Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza

John Stott napisał: „Przez pięć lat poprzedzających przygotowanie tej książki żyłem treścią Drugiego Listu Pawła do Tymoteusza. To tak jakbym siedział obok Tymoteusza i wraz z nim wsłuchiwał się w ostatnie pouczenie wypowiadane przez wiekowego Apostoła Narodów. Za każdym razem byłem pod wrażeniem aktualności jego słów, szczególnie tych, które odnoszą …

Czytaj dalej »

Boża droga pojednania – List do Efezjan

Boża droga pojednania - List do Efezjan

Tytuł wydaje się nieunikniony. W epoce zamieszania, niepokoju, burzliwych podziałów i wojen, a jednocześnie uporczywej wiary w fałszywy i powierzchowny idealizm, który twierdzi, że ludzi i narody mogą się pojednać, a pokój i harmonia nastąpić przez apelowanie do tego, co w człowieku najlepsze, posłannictwo drugiego rozdziału Listu św. Pawła do …

Czytaj dalej »

Trudne Stwierdzenia Jezusa – F.F. Bruce

Trudne Stwierdzenia Jezusa - F.F. Bruce

Istnieją dwa rodzaje trudnych stwierdzeń Jezusa, jak uważa F.F. Bruce: jedne niełatwo jest zrozumieć, drugie natomiast choć łatwo pojąć trudno wprowadzić w czyn. Siedemdziesiąt z nich zostało poddanych wyczerpującej analizie w tym niezwykłym opracowaniu. Ze strony wydawcy: Autor jest znanym specjalistą w zakresie krytyki biblijnej i egzegezy Nowego Testamentu. W …

Czytaj dalej »

Fałszywi nauczyciele (List Judy) – John Benton

Fałszywi nauczyciele - List Judy

„Prawda i prawość moralna, to fundamentalne zagadnienia dla zdrowia i żywotności kościoła. Bierność w tych dziedzinach zagraża samemu istnieniu kościoła. Powinny one dzwonić na alarm, szczególnie we współczesnym nam świecie Zachodu. Otacza nas kultura charakteryzująca się jeszcze poważniejszym upadkiem moralnym, w której idea prawdy jako takiej, jest atakowana z wciąż …

Czytaj dalej »

Według Łukasza – David Gooding

Według Łukasza - David Gooding

Nowe spojrzenie na trzecią Ewangelię. Komentarz Davida Goodinga, znawcy greki klasycznej i starotestamentowej, jest podzielony na dwie części, odpowiadające strukturze Ewangelii Łukasza. Pierwsza – „Przyjście” – opisuje dzieje wcielenia Syna Bożego, jego służbę nauczycielską i uzdrowicielską, druga natomiast – „Odejście” – mówi o zbawczym dziele Jezusa i Jego odejściu do …

Czytaj dalej »

Tracąc kontakt z żywym Bogiem

Tracąc kontakt z żywym Bogiem

„Różne okresy w życiu chrześcijanina, czy też w życiu kościoła, stają się punktami zwrotnymi. Mogą to być pasjonujące czasy. Mogą też być bolesne. Bardzo niewiele wiedziałem o proroctwie Malachiasza, oprócz tego, że jest to ostatnia księga Starego Testamentu, aż do momentu, gdy w naszym kościele rozpoczęliśmy studium tej księgi. (…) …

Czytaj dalej »

Autentyczne chrześcijaństwo

Autentyczne chrześcijaństwo

Autentyczne chrześcijaństwo to pierwszy z serii tomów, które będą zawierały kazania dr Lloyd-Jones’a wygłoszone na podstawie tekstów z Dziejów Apostolskich. Większość z nich została wygłoszona podczas wieczornych nabożeństw w Westminster Chapel w roku 1965. Stąd też mają one charakter ewangelizacyjny, niemniej niosą w sobie ważny przekaz również dla chrześcijan. Doktor …

Czytaj dalej »