Sztuka mediacji – Ken Sande

Sztuka mediacjiNajlepszy poradnik z dziedziny rozwiązywania konfliktów. – Josh McDowell

Konfliktów i sporów nie sposób uniknąć. Czasem osiągnięcie pokoju wydaje się wręcz niemożliwe. Gdy ludzie ścierają się ze sobą w sądzie, na zebraniu w kościele, w sypialni czy w pracy, więzi między nimi często bywają mocno osłabione. Konflikt powoduje nieoszacowane straty czasu, energii, pieniędzy i możliwości w każdej dziedzinie życia. Najgorsze jest to, iż może on przekreślić także nasze chrześcijańskie świadectwo.

Kiedy wierzący wikłają się w różne kłótnie, mało kto potraktuje poważnie głoszone przez nich przesłanie o niosącej pojednanie miłości Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak uczniowie Jezusa nauczą się sztuki mediacji, mogą przemienić konflikt w okazję do cementowania i utrwalania cennych więzi oraz świadczenia swym życiem o miłości i mocy Chrystusa.

Niestety niewielu wierzących rozumie, na czym polega zgodne z Biblią zaangażowanie w konflikt oraz właściwa na niego reakcja. Przyczyna tkwi często w tym, iż ulegają oni uporczywej presji współczesnej zlaicyzowanej kultury, która skłania każdego do kierowania się egoizmem i relatywizmem, tak typowymi dla dzisiejszego świata. Zamiast rozstrzygać powstające między ludźmi rozbieżności w sposób ściśle biblijny, często odpowiadają na konflikt unikami, manipulacją oraz dominacją.

Książka ta pomoże czytelnikom nauczyć się, jak w miejsce światowych metod rozwiązywania sporów wprowadzić wzorce biblijne. Ken Sande w sposób prosty, a zarazem wyczerpujący omawia temat podejścia do konfliktów. Ponieważ prezentowane przez niego ujęcie jest solidnie oparte na Słowie Bożym, zawarte w książce porady okazują się skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów wszelkiego rodzaju. Znajdują one zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale także w zapobieganiu rozwodom, przeciwdziałaniu podziałom w kościele czy polubownemu załatwianiu sporów biznesowych w miejsce rozpraw sądowych.

Praktyczne i sprawdzone metody biblijne mają na celu osiągnięcie czegoś więcej niż tylko zawieszenie broni. Prowadzą ku autentycznemu, odmieniającemu życie pojednaniu z członkami rodziny, współpracownikami, braćmi w wierze czy partnerami w biznesie.

Dane książki:

Tytuł: Sztuka mediacji
Autor: Ken Sande
Data i miejsce wydania: Warszawa 2020
Format: 150 x 222 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 312
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Fragment wstępu

Ludzie czyniący pokój tchną łaską. Nieustannie czerpią z dobroci i mocy Jezusa Chrystusa, a następnie wnoszą Jego miłość, miłosierdzie, przebaczenie, siłę oraz mądrość w konflikty codziennego życia. Bóg ma upodobanie w udzielaniu swej łaski za pośrednictwem takich osób i używa ich, aby rozpraszać gniew, sprzyjać zrozumieniu, umacniać sprawiedliwość oraz zachęcać do opamiętania się i do pojednania.

Jako prawnik i etatowy mediator chrześcijański, miałem okazję obserwować, jak ta pełna mocy dynamika niesie pokój w setkach konfliktów, takich jak spory między stronami umów, batalie rozwodowe i o opiekę nad dziećmi, roszczenia z tytułu szkody, zatargi sąsiedzkie i podziały w kościele. Jako starszy w lokalnym kościele, obserwowałem też, jak Bóg działa przez zaangażowanych mediatorów, aby zachować, a nawet wzmocnić jedność wspólnoty w sytuacji, gdy zmagamy się z poważnymi różnicami zdań co do wizji, ról przywódczych, finansów, charakteru nabożeństw, personelu, edukacji dzieci czy planów inwestycyjnych.

Jako mąż i ojciec widziałem, jak biblijne czynienie pokoju zmienia frustrujące konflikty w sposobność, pozwalającą członkom mojej rodziny zmierzyć się ze swoimi grzechami, dostrzec, że każde z nas tak samo potrzebuje Zbawiciela, i przybliżyć się do Niego i do siebie nawzajem. Jako były inżynier, a obecnie lider jednej ze służb prowadzonych pod patronatem kościoła, zauważyłem, że nawet najtrudniejsze problemy w miejscu pracy można rozwiązać konstruktywnie, gdy choć jeden pracownik zdecyduje się na to, aby tchnąć łaskę w sam środek konfliktu.

Większość z nas dostrzega, że takie sytuacje nie są w dzisiejszym świecie czymś powszechnym. Gdy ludzie ścierają się ze sobą w sądzie, na ze-braniu w kościele, w sypialni czy w pracy, więzi między nimi często bywają mocno osłabione. Konflikt powoduje nieoszacowane straty czasu, energii….

Wyjaśnię między innymi:

Jak wykorzystać konflikt jako okazję do ukazania miłości i mocy Jezusa.
Kiedy należy zignorować czyjeś przewinienie.
Jak zmieniać postawy i nawyki prowadzące do konfliktu.
Jak uczciwie i skutecznie wyznawać popełnione zło.
Kiedy upominać się o swoje prawa.
Jak skutecznie napominać innych.
Jak przebaczać innym i dojść do autentycznego pojednania.
Jak negocjować sprawiedliwe i rozsądne porozumienia.
Kiedy prosić kościół o interwencję w konflikcie.
Jak postępować z ludźmi, którzy nie chcą zachować się rozsądnie.
Kiedy chrześcijanin powinien się zwrócić do sądu

Zobacz również

Jak zrozumieć mężczyznę

Jak zrozumieć mężczyznę

Mężczyznę łatwo zranić, ponieważ musi odgrywać rolę, której grać nie jest w stanie. Rola, której …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *