Szkoła modlitwy – Andrew Murray

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Książka powstała z głębokiego przekonania, że moc modlitwy i jej miejsce w życiu chrześcijan nie jest wystarczająco docenione. Autor chce pokazać, jak modlitwa może stać się stylem życia. Może być czytana jako książka do rozważań codziennych. Każdy z jej 31 rozdziałów może być dobrym przewodnikiem do duchowych rozważań na każdy kolejny dzień miesiąca.

autor: Andrew Murray
224 stron, format 12,5 x 19,5
cena detaliczna ok. 20 zł
ISBN 83-88252-14-3

O autorze
Andrew Murray (1828-1917) był przywódcą Południowoafrykańskiego Holenderskiego Kościoła Reformowanego i autorem pism religijnych. Urodzony w Cape Town w Południowej Afryce, Murray został znanym przywódcą misyjnym i jednym z głównych propagatorów wezwania do misji w Południowej Afryce.

Człowiek, w swojej duchowej naturze, podlega prawu stopniowego rozwoju, które rządzi całym stworzeniem. Tylko na drodze rozwoju, może osiągnąć boskie przeznaczenie. A w rękach Ojca są okresy i pory czasu. Tylko Ojciec wie, kiedy dusza czy kościół osiąga dojrzałość pełni wiary, czyli okres w którym może przyjąć błogosławieństwo. Tak jak ojciec, który pragnie, aby jego jedyne dziecko wróciło ze szkoły do domu, a mimo to cierpliwie czeka, aż czas nauki dobiegnie końca, tak też jest z Bogiem i Jego dziećmi. On jest cierpliwy i szybko odpowiada.

Zagłębienie się w tej prawdzie prowadzi wiernego do kultywowania następujących cech: cierpliwości i wiary oraz czekania i oczekiwania – co stanowi sekret wytrwałości. Poprzez wiarę w obietnicę Boga, pewni jesteśmy posiadania tego o co Go prosimy.[5] Wiara zawiera odpowiedź w obietnicy – niewidoczne duchowe posiadanie. Istnieje różnica pomiędzy wiarą, która obejmuje Słowo i wie, że ma odpowiedź, a wiarą wyrazistszą, pełniejszą, dojrzalszą, która otrzymuje obietnicę. Dusza dojrzewa do pełnego związku z Panem poprzez wytrwałą, ufną i pochwalną modlitwę, przez co może wkroczyć na ścieżkę posiadania błogosławieństwa w Nim. Zanim otrzymamy odpowiedź, poprzez modlitwę musimy skorygować pewne elementy, dać Bogu czas na działanie. Spokojna, wytrwała modlitwa oraz dziękczynienie skutkuje otrzymaniem błogosławieństwa.

Zagrożeniem w przypadku czekania na opóźnioną odpowiedź jest pokusa myślenia, iż mimo wszystko wolą Boga może nie być danie nam tego o co prosimy. Jeśli nasza modlitwa jest zgodna ze Słowem Bożym i pod przewodnictwem Ducha Świętego, nie dajmy się zwieść takim obawom. Nauczmy się dawać czas Bogu.

– Andrew Murray

Tytuł: Szkoła modlitwy

Od wydawcy …………………………………………………………5
Wstęp ……………………………………………………………..7
LEKCJA PIERWSZA
Jedyny Nauczyciel ……………………………………………….11
LEKCJA DRUGA
Czciciele …………………………………………………………….16
LEKCJA TRZECIA
W cztery oczy z Bogiem ………………………………………21
LEKCJA CZWARTA
Wzorzec modlitwy ………………………………………………27
LEKCJA PIĄTA Pewność odpowiedzi na nasze modlitwy ……………….33
LEKCJA SZÓSTA
Nieskończone ojcostwo Boga ……………………………….38
LEKCJA SIÓDMA
Dar, który jest ponad wszystko ……………………………..44
LEKCJA ÓSMA
Przyjaciele Boga ………………………………………………….49
LEKCJA DZIEWIĄTA
Modlitwa wyposaża ……………………………………………..55
LEKCJA DZIESIĄTA
Modlitwa musi być konkretna ………………………………60
LEKCJA JEDENASTA
Pochwycić przez wiarę …………………………………………65
LEKCJA DWUNASTA
Tajemnica modlitwy wiary ……………………………………71
LEKCJA TRZYNASTA
Lek na brak wiary ……………………………………………….77
LEKCJA CZTERNASTA
Modlitwa i miłość ……………………………………………….84
LEKCJA PIĘTNASTA
Moc zjednoczonej modlitwy …………………………………90
LEKCJA SZESNASTA
Moc wytrwałej modlitwy ……………………………………..96
LEKCJA SIEDEMNASTA
Modlitwa w oparciu o naszą przynależność do Boga ….105
LEKCJA OSIEMNASTA Modlitwa zgodna z przeznaczeniem człowieka …….111
LEKCJA DZIEWIĘTNASTA
Moc do modlitwy i do czynu ………………………………117
LEKCJA DWUDZIESTA
Najważniejszy cel modlitwy ……………………………….123
LEKCJA DWUDZIESTA PIERWSZA
Najważniejszy warunek ………………………………………129
LEKCJA DWUDZIESTA DRUGA
Modlitwa i słowo ………………………………………………137
LEKCJA DWUDZIESTA TRZECIA Posłuszeństwo ścieżką do mocy w modlitwie ……….143
LEKCJA DWUDZIESTA CZWARTA
Prośba, która zawsze zwycięża ……………………………149
LEKCJA DWUDZIESTA PIĄTA
Modlitwa i Duch Święty …………………………………….156
LEKCJA DWUDZIESTA SZÓSTA
Chrystus naszym Orędownikiem …………………………162
LEKCJA DWUDZIESTA SIÓDMA
Chrystus Najwyższym Kapłanem ………………………..170
LEKCJA DWUDZIESTA ÓSMA
Chrystus Barankiem Ofiarnym …………………………….176
LEKCJA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA
Śmiałość naszej modlitwy …………………………………..182
LEKCJA TRZYDZIESTA
Służba wstawiennicza ………………………………………..190
LEKCJA TRZYDZIESTA PIERWSZA
Życie modlitwy …………………………………………………196
SŁOWO KOŃCOWE
George Muller i tajemnica jego modlitwy …………….201

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Zobacz również

Zanim powiesz amen

Zanim powiesz amen – Max Lucado

„Jeśli przeczytałeś jedną z książek Maxa, przeczytaj i tę. Obiecuję, że cię zainspiruje”. GEORGE STRAIT, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *