Życie chrześcijańskie

Sztuka mediacji – Ken Sande

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Sztuka mediacjiNajlepszy poradnik z dziedziny rozwiązywania konfliktów. – Josh McDowell

Konfliktów i sporów nie sposób uniknąć. Czasem osiągnięcie pokoju wydaje się wręcz niemożliwe. Gdy ludzie ścierają się ze sobą w sądzie, na zebraniu w kościele, w sypialni czy w pracy, więzi między nimi często bywają mocno osłabione. Konflikt powoduje nieoszacowane straty czasu, energii, pieniędzy i możliwości w każdej dziedzinie życia. Najgorsze jest to, iż może on przekreślić także nasze chrześcijańskie świadectwo.

Kiedy wierzący wikłają się w różne kłótnie, mało kto potraktuje poważnie głoszone przez nich przesłanie o niosącej pojednanie miłości Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak uczniowie Jezusa nauczą się sztuki mediacji, mogą przemienić konflikt w okazję do cementowania i utrwalania cennych więzi oraz świadczenia swym życiem o miłości i mocy Chrystusa.

Niestety niewielu wierzących rozumie, na czym polega zgodne z Biblią zaangażowanie w konflikt oraz właściwa na niego reakcja. Przyczyna tkwi często w tym, iż ulegają oni uporczywej presji współczesnej zlaicyzowanej kultury, która skłania każdego do kierowania się egoizmem i relatywizmem, tak typowymi dla dzisiejszego świata. Zamiast rozstrzygać powstające między ludźmi rozbieżności w sposób ściśle biblijny, często odpowiadają na konflikt unikami, manipulacją oraz dominacją.

Książka ta pomoże czytelnikom nauczyć się, jak w miejsce światowych metod rozwiązywania sporów wprowadzić wzorce biblijne. Ken Sande w sposób prosty, a zarazem wyczerpujący omawia temat podejścia do konfliktów. Ponieważ prezentowane przez niego ujęcie jest solidnie oparte na Słowie Bożym, zawarte w książce porady okazują się skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów wszelkiego rodzaju. Znajdują one zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale także w zapobieganiu rozwodom, przeciwdziałaniu podziałom w kościele czy polubownemu załatwianiu sporów biznesowych w miejsce rozpraw sądowych.

Praktyczne i sprawdzone metody biblijne mają na celu osiągnięcie czegoś więcej niż tylko zawieszenie broni. Prowadzą ku autentycznemu, odmieniającemu życie pojednaniu z członkami rodziny, współpracownikami, braćmi w wierze czy partnerami w biznesie.

Dane książki:

Tytuł: Sztuka mediacji
Autor: Ken Sande
Data i miejsce wydania: Warszawa 2020
Format: 150 x 222 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 312
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Fragment wstępu

Ludzie czyniący pokój tchną łaską. Nieustannie czerpią z dobroci i mocy Jezusa Chrystusa, a następnie wnoszą Jego miłość, miłosierdzie, przebaczenie, siłę oraz mądrość w konflikty codziennego życia. Bóg ma upodobanie w udzielaniu swej łaski za pośrednictwem takich osób i używa ich, aby rozpraszać gniew, sprzyjać zrozumieniu, umacniać sprawiedliwość oraz zachęcać do opamiętania się i do pojednania.

Jako prawnik i etatowy mediator chrześcijański, miałem okazję obserwować, jak ta pełna mocy dynamika niesie pokój w setkach konfliktów, takich jak spory między stronami umów, batalie rozwodowe i o opiekę nad dziećmi, roszczenia z tytułu szkody, zatargi sąsiedzkie i podziały w kościele. Jako starszy w lokalnym kościele, obserwowałem też, jak Bóg działa przez zaangażowanych mediatorów, aby zachować, a nawet wzmocnić jedność wspólnoty w sytuacji, gdy zmagamy się z poważnymi różnicami zdań co do wizji, ról przywódczych, finansów, charakteru nabożeństw, personelu, edukacji dzieci czy planów inwestycyjnych.

Jako mąż i ojciec widziałem, jak biblijne czynienie pokoju zmienia frustrujące konflikty w sposobność, pozwalającą członkom mojej rodziny zmierzyć się ze swoimi grzechami, dostrzec, że każde z nas tak samo potrzebuje Zbawiciela, i przybliżyć się do Niego i do siebie nawzajem. Jako były inżynier, a obecnie lider jednej ze służb prowadzonych pod patronatem kościoła, zauważyłem, że nawet najtrudniejsze problemy w miejscu pracy można rozwiązać konstruktywnie, gdy choć jeden pracownik zdecyduje się na to, aby tchnąć łaskę w sam środek konfliktu.

Większość z nas dostrzega, że takie sytuacje nie są w dzisiejszym świecie czymś powszechnym. Gdy ludzie ścierają się ze sobą w sądzie, na ze-braniu w kościele, w sypialni czy w pracy, więzi między nimi często bywają mocno osłabione. Konflikt powoduje nieoszacowane straty czasu, energii….

Wyjaśnię między innymi:

Jak wykorzystać konflikt jako okazję do ukazania miłości i mocy Jezusa.
Kiedy należy zignorować czyjeś przewinienie.
Jak zmieniać postawy i nawyki prowadzące do konfliktu.
Jak uczciwie i skutecznie wyznawać popełnione zło.
Kiedy upominać się o swoje prawa.
Jak skutecznie napominać innych.
Jak przebaczać innym i dojść do autentycznego pojednania.
Jak negocjować sprawiedliwe i rozsądne porozumienia.
Kiedy prosić kościół o interwencję w konflikcie.
Jak postępować z ludźmi, którzy nie chcą zachować się rozsądnie.
Kiedy chrześcijanin powinien się zwrócić do sądu
Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button