Biblistyka

Triumf Ukrzyżowanego

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Triumf UkrzyżowanegoOpis: Zarys nowotestamentowego objawienia ze szkicami 90 kazań

ERICH SAUER po ukończeniu studiów w Berlinie (historia, anglistyka, teologia), rozpoczął pracę w Szkole Biblijnej w Wiedenstcie. W roku 1937 przejął kierownictwo tej misyjnej Szkoły Biblijnej. Jako ceniony wykładowca wiele podróżował po Europie i Ameryce. Jego książki przetłumaczone zostały na wiele języków, w tym również afrykańskich i azjatyckich.

„Książki Ericha Sauera stanowią pracę człowieka, który potrafi trzymać rękę na pulsie Ewangelii. One były dla mnie osobistym błogosławieństwem i stałym materiałem pomocniczym dla moich wykładów”. Tę opinię Billy Grahama potwierdza też młodzież, która na nowo odkrywa Ericha Sauera. jego biblijne nakierunkowane myślenie stanowi również dla współczesnej generacji pomoc w pokonywaniu problemów. ,-,Triumf ukrzyżowanego” jest zarysem nowotestamentowych dziejów objawienia. Wprowadza ona czytelnika w soteriologiczne zależności i treść wiary Nowego Testamentu.

Dane książki:

Autor: Erich Sauer
Rok wydania: 1987
Ilość stron: 216
Wydawnictwo „Łaska i Pokój”, Warszawa 1987

Zarys nowotestamentowego objawienia ze szkicami 90 kazań / Erich Sauer; tłum. z niem. Jerzy Karzełek. — Wyd. 1

Spis treści

NAWIEDZENIE Z WYSOKOŚCI

Rozdział 1: Narodzenie się Odkupiciela świata
Rozdział 2: Imię Jezus Chrystus. Potrójny urząd
Rozdział 3: Poselstwo o Królestwie Niebios
Rozdział 4: Rozstrzygająca bitwa na Golgocie
Rozdział 5: Triumf zmartwychwstania
Rozdział 6: Wniebowstąpienie Zwycięzcy
Rozdział 7: Otwarcie Królestwa Bożego

ZBÓR PIERWORODNYCH

Cz. I. Powołanie Kościoła

Rozdział 1: Nowy lud Boży
Rozdział 2: Apostoł narodów

Cz. II. Pozycja Kościoła

Rozdział 1: Ekonomia Bożej łaski
Rozdział 2: Niezbadane bogactwo Chrystusowe
Rozdział 3: Nowa Boża fundacja
Rozdział 4: Teraźniejsze osobiste zbawienie

Cz. III. Nadzieja Kościoła

Rozdział 1: Pochwycenie i pierwsze zmartwychwstanie
Rozdział 2: Sąd Chrystusowy

NADCHODZĄCE KRÓLESTWO BOŻE

Cz. I. Światowy system Antychrysta

Rozdział 1: Osoba Antychrysta
Rozdział 2: System Antychrysta
Rozdział 3: Dziejowa możliwość nastania Antychrysta
Rozdział 4: Sąd nad Antychrystem

Cz. II. Widzialne Królestwo Chrystusa

Rozdział 1: Historyczna rzeczywistość Chwalebnej Sfery
Rozdział 2: Chwała Królestwa Bożego na ziemi
Rozdział 3: Zagłada świata i sąd nad światem

PEŁNIA ŚWIATA I NIEBIESKA JEROZOLIMA

Rozdział 1: Nowe niebo i nowa ziemia
Rozdział 2: Nowa Jerozolima
Rozdział 3: Doskonała świątynia
Rozdział 4: Przemieniony raj

Wykaz homiletyczny
Skorowidz rzeczowy
Bibliografia

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button