Życie chrześcijańskie

Granice w randkowaniu

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Granice w randkowaniuFragm. książki „Granice w randkowaniu”. Problemy z wolnością i odpowiedzialnością.
Ta książka nie dotyczy natury randkowania. Trudno zbyt wiele napisać o tym zjawisku. Piszemy raczej o problemach, na jakie ludzie natrafiają w swoim randkowaniu. A to już temat do poważnego rozważenia. Mówiąc wprost, wiele perturbacji, jakich ludzie doświadczają w związku z randkowaniem, zasadniczo spowodowanych jest przez p r o b l e m y d o t y c z ą c e o b s z a r ó w wolności i odpowiedzialności . Przez wolność rozumiemy tu zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o własny system wartości, a nie pod wpływem lęku czy poczucia winy. Ludzie wolni angażują się w związki, bo czują, że tak jest dobrze, i wiedzą, że podejmują właściwą decyzję. Przez o d p o w i e d z i a l n o ś ć rozumiemy zdolność do wypełniania spoczywających na każdym człowieku zadań i do podtrzymywania zdrowych więzi miłości, jak również zdolność do niegodzenia się na coś, za co człowiek nie powinien ponosić odpowiedzialności. Odpowiedzialni ludzie przyjmują na siebie swoją część zobowiązań wynikających z randkowania, ale nie tolerują zachowań szkodliwych i nieodpowiednich.

Randkowanie jest nierozerwalnie związane z miłością. Ludzie chodzą na randki, ponieważ szukają właśnie miłości. Kiedy ją znajdują, a ona dojrzewa, wówczas posuwają się o krok dalej we wzajemnym zaangażowaniu. Wolność i odpowiedzialność są niezbędne do tego, aby miłość mogła się rozwijać w okresie randkowania. Kiedy dwoje ludzi zapewnia sobie nawzajem wolność, jednocześnie czując się odpowiedzialni za swój związek, wówczas tworzy się właściwe środowisko do rozwoju i dojrzewania miłości. Wolność i odpowiedzialność są bezpiecznym środowiskiem dla rozwoju miłości, zaufania, wzajemnego poznania i wspólnego doświadczenia tego wszystkiego, co rodzi się między dwojgiem ludzi. Te dwie cechy – wolność i odpowiedzialność – są niezbędnym warunkiem każdego udanego związku interpersonalnego, nie tylko w okresie randkowania.

O autorach:

DR HENRY CLOUD

Dr Henry Cloud i Dr John Townsend
Dr Henry Cloud i Dr John Townsend

Psycholog kliniczny, szkoleniowiec, autor. Pracował jako dr psychologii klinicznej w Los Angeles County Department of Mental Health. Specjalizuje się w poradnictwie prywatnym i biznesowym. Prowadzi szkolenia dla firm w zakresie przywództwa i rozwoju osobistego. Najbardziej znany jest jako współautor bestsellera Sztuka mówienia NIE. Współtworzy program radiowy „New Life Live”, który nadawany jest w ponad 180 stacjach. Jego prace publikowane były m.in. w magazynach „The New York Times”, „The Wall St. Journal”, „The Boston Globe”, „The Los Angeles Times”.

DR JOHN TOWNSEND
Dr psychologii klinicznej i trener biznesu, doradca, autor 25 bestsellerów, których sprzedaż przekroczyła 5 mln egzemplarzy. Profesor w Dallas Theological Seminary oraz dyrektor Amerykańskiego Stowarzyszenia Doradców Chrześcijańskich. Jest także członkiem Mustard Seed Ranch – pomaga dzieciom będącym ofiarami przemocy.

Współprowadził audycję radiową „New Life Live” oraz współpracował z wieloma klinikami psychologicznymi. Razem z Henrym Cloudem współprowadzi ośrodek Cloud–Townsend Resources, a w jego ramach warsztaty przywództwa.

Tytuł: Granice w randkowaniu

Autor: Dr Henry Cloud, John Towsend
Premiera: styczeń 2016
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button