Słowo greckie na każdy dzień roku

Słowo greckie na każdy dzień rokuRozważania 366 kluczowych słów greckich z Nowego Testamentu.

Słowa mają ogromne znaczenie! Używamy ich przecież każdego dnia. Są nośnikiem naszych myśli, uczuć, postaw, pomysłów, celów, radości, smutków – krótko mówiąc, wszystkiego. A skoro tak bardzo ważne są słowa, jakich używamy na co dzień, o ile większe znaczenie mają te zapisane w Piśmie świętym, pochodzące przecież od samego Boga i kryjące w sobie ogromne bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli każde z nich, łącznie z delikatnymi różnicami, jakie kryją się za doborem znaczeń, którymi kierował się biblijny autor.

Celem powstania niniejszej książki było podzielenie się ze współczesnymi chrześcijanami bogactwem znaczenia greckich słów użytych w Nowym Testamencie. Autor, J.D. Watson, w trzystu sześćdziesięciu sześciu codziennych odsłonach, przekazuje czytelnikom to, co odkrył w czasie swoich osobistych studiów nad Bożym Słowem i prezentuje rozumienie kluczowych słów pochodzących z oryginalnego słownictwa Nowego Testamentu.

Nie jest to jednak trudna lektura prezentująca definicje poszczególnych wyrazów, celem dodatkowym autora jest bowiem także zachęcenie czytelników, aby przesłanie słów nowotestamentowych zastosowali w swoim życiu. Dlatego też autor każdego dnia nie ogranicza się tylko do krótkiej analizy poszczególnych greckich słów, ale proponuje czytelnikom przemyślenie możliwości zastosowania ich w codziennym podążaniu za PANEM. Słowa Biblii są bowiem niezbędne nie tylko do pełnego zrozumienia jej przesłania, ale również bardzo przydatne w naszym codziennym życiu.

Wraz z autorem mamy nadzieję, że książka ta będzie wspaniałym środkiem do głębszego poznania Bożego Słowa, odkrycia jego piękna i bogactwa, a przez to do wzmocnienia każdego wierzącego i przybliżenia go do PANA naszego, Jezusa Chrystusa.

Przykład

9 stycznia
Święty – hagios

Jakże słusznie zauważył Warren Wiersbe: „Żadne inne słowo w Nowym Testamencie nie ucierpiało bardziej aniżeli święty. Współczesny słownik definiuje świętego jako «osobę oficjalnie uznaną [takowym] z powodu świętości jej życia»”. W grece antycznej słowo hagios (G40) oznaczało jednak oddawać cześć bogom lub być poświęconym bogom. Choć termin wywodzi się z pojęć pogańskich, autorzy Nowego Testamentu użyli go w odniesieniu do osoby, która poświęciła się Bogu Jedynemu. Tak rozpoczął swój byt termin święty lub „święty człowiek”. W języku hebrajskim odpowiadające mu słowo oznacza „kogoś lub coś oddzielonego od grzechu”. Apostoł Paweł pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, wyniósł słowo hagios na zupełnie nowy poziom znaczeniowy: oddzielać lub być odłączonym.

Bycie świętym to nie kwestia osiągnięcia czegoś czy dokonania czegoś; to sprawa pozycji. Nie bazuje na tym, co zrobiliśmy, ale kim jesteśmy w Chrystusie. Nie zależy to od naszych wysiłków, ale od Jego łaski. Bez większego ryzyka możemy stwierdzić, że święty (i kryjące się za nim znaczenie) było jednym z ulubionych pojęć używanych przez Apostoła Pawła, ponieważ słowo to występuje w jego listach aż czterdzieści dwa razy.

Fragmenty do dalszego rozważania:
Przeczytaj Dz 26,10; Rz 8,26-27; Rz 15,25-26; 1 Kor 6,2; Ef 4,12. Co święci Boży otrzymują w każdym przypadku?

Tytuł: Słowo greckie na każdy dzień roku

Dane techniczne:
Autorzy: J.D. Watson
Wydanie: pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2017
Tytuł oryginału: A Word for the Day
Format: 150 x 222 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 400
Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO
ISBN: 978-83-7829-225-8

Rekomendacje

Wierzymy, że Słowo Boga jest czyste (Prz 30,5), wypróbowane i oczyszczone w ogniu praw-dy, zaś Najwyższy w swoim Duchu nadzorował właściwe jego zapisanie. Zostało ono zebrane w Biblii nie tylko dla przekazania konkretnej treści, lecz przede wszystkim dla wyrażenia wobec nas woli Boga. Dla biblijnego autora to, jakiego słowa użył, miało zasadnicze znaczenie, stąd i my, wiedzeni podobnym nastawieniem, powinniśmy zważać na to, co owe słowa nam niosą.

Słowo greckie na każdy dzień roku J. D. Watsona umożliwia czytelnikowi zrozumienie różnych aspektów znaczenia użytego w NT pojęcia czy terminu (w tym różnic pomiędzy ich synonima-mi). W ten sposób możemy zacząć dostrzegać piękno Słowa danego nam przez wszechwiedzącego Boga.
– Dr William D. BarrickThe Master’s Seminary

Słowo greckie na każdy dzień roku dostarcza zwięzłego studium greckich słów – „klejnotów rozumienia” Pisma świętego. Biblijne bogactwa, wydobyte z tego niepowtarzalnego tomu, okażą się żywym skarbem dla jego czytelnika.
– Richard Mayhue, doktor teologii, wicerektor Master’s College and Seminary
Zaangażowany jestem całym sercem w promowanie w społeczeństwie chrześcijańskich książek.

Słowo greckie na każdy dzień roku dostarcza solidnego fundamentu dla rozumienia najważniejszej z nich – Pisma świętego. Dr Watson stworzył pożywną strawę dla duchowego wzro-stu, niezbędną do tego, by lokalny kościół się rozwijał. Dobry podtytuł dla tej książki mógłby brzmieć: „Zdrowa żywność dla duszpasterzy i dla owiec”.
– Dr Jim Bearss, założyciel i dyrektor „On Target Ministry”

Rozważania zawarte w tej książce odwołują się do głębokich pokładów słownictwa Nowego Testamentu i do związanej z nim teologii. Czytelnik może codziennie się nimi delektować.
– R. Kent Hughes, duchowny w College Church w Wheaton, w Illinois

Oto bogactwo słów wydobytych z zasobnych skarbców mądrości Pisma świętego, które wzmocnią każdego wierzącego. Ta książka jest wspaniałym środkiem do głębszego poznania biblijnych słów oraz do pobudzania serca ku wierze w PANA.
– Dr Steven J. Lawson, duchowny w Christ Fellowship Baptist Church w Mobile, w Alabamie

Zobacz również

Listy do nieznajomej

Listy do nieznajomej – C.S. Lewis

Książka stanowi zbiór listów do kobiety, której autor nigdy nie spodziewał się poznać osobiście. Chociaż …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *