Życie chrześcijańskie

Fundamenty wiary – Josh McDowell

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Fundamenty wiaryW swojej najnowszej książce Fundamenty wiary Josh McDowell przedstawia narzędzia, dzięki którym możemy wzmocnić fundamenty wiary naszych dzieci tak, aby miała ona widoczny wpływ na ich życie. Proponuje rodzinom i wspólnotom kościelnym apologetykę opartą o więzi, czyli poświadczoną dowodami obronę wiary i biblijne wskazówki, jak wiara powinna wpływać na nasze więzi z innymi.

Fundamenty wiary prezentują czytelny plan ugruntowania młodych w więzi z Chrystusem, pomagają odnajdywać w niej odpowiedź na kluczowe życiowe pytania: Kim jestem? Dlaczego jestem tutaj? Dokąd zmierzam?

Josh McDowell podróżuje po całym świecie, poruszając problemy, z którymi boryka się współczesna młodzież. Przemawiał do ponad siedmiu milionów ludzi w 107 krajach, na ponad 700 uczelniach. Jest autorem lub współautorem ponad 100 książek. Najpopularniejsze z nich to Przewodnik apologetyczny, Więcej niż cieśla, Jak być bohaterem dla swoich dzieci czy wydany ostatnio Kod Leonarda da Vinci – w poszukiwaniu odpowiedzi. Josh wraz z żoną Dottie mieszka w Dallas w Teksasie. Mają czworo dzieci.

Fragment książki: Fundamenty wiary

BIBLIA NIE JEST DO PRYWATNEJ INTERPRETACJI

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, że Bóg w cudowny sposób zachował swoje wspaniałe Słowo jako przepiękny obraz Boga i Jego prawych dróg. Odkrywaliśmy razem nasz cel – stawać się coraz bardziej jak Chrystus, którego obraz odbija się na kartach Pisma Świętego. Chcieliśmy poznać Go intymnie, prosząc, by wycisnął w nas swoje podobieństwo, byśmy mogli wydawać owoce Chrystusowej miłości, radości, pokoju, łagodności i wszystkie te, które nazywamy dobrymi. Ale by mieć w sobie cechy Chrystusa nie wystarczy wiedzieć, co Biblia mówi o Jezusie, a potem próbować zastosować to w naszym życiu. Musimy też zrozumieć to, co Pismo Święte znaczy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, co Bóg naprawdę miał na myśli mówiąc to, co powiedział.

Św. Piotr mówi nam, że „żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania” (2 P 1,20). Jeśli nie będziemy szukać obiektywnego znaczenia każdego wersetu lub fragmentu Pisma Świętego, nieuchronnie nadajemy mu swoją własną interpretację. Dlatego właśnie potrzebujemy jasnych zasad interpretacji i stosowania tego, co mówi Biblia. Zasad, które dadzą nam pewność, że obraz, który widzimy odbity na kartach Pisma Świętego jest dokładnym obrazem Boga, pragnącego, abyśmy Go znali. Jeżeli tak będzie, zaoszczędzimy sobie i naszym dzieciom – tego bólu serca i trudności, których ja doświadczałem.

Pozwólcie, że podzielę się z wami trzema fundamentalnymi zasadami interpretacji Biblii, a potem opowiem, jak doświadczyłem przemiany dzięki zdrowemu rozumieniu tego, co znaczy kochać tak, jak Chrystus.

Zapytaj: „Co On mówi?”

Kiedy czytamy Biblię, musimy zwracać uwagę na to, co mówi tekst. Musimy rozumieć, co jest zawarte w czytanym fragmencie. Możemy do tego dojść szukając odpowiedzi na sześć podstawowych pytań:

Kto? To pytanie pomaga nam określić, kim są postacie występujące w danym fragmencie. Kto mówi? O kim mówi dany fragment?

Co? To pytanie pomaga nam określić temat, przesłanie, albo atmosferę danego fragmentu. Co się dzieję w tym fragmencie? Co robili ludzie w tym fragmencie? Co to spowodowało? O jakim temacie mówi pisarz?

Kiedy? To pytanie pomaga nam określić ramy czasowe danego fragmentu. Kiedy to się wydarzyło? Kiedy się to wydarzy? Kiedy to się może wydarzyć?

Gdzie? To pytanie pomaga nam określić miejsce, w którym dana sytuacja się dzieje. Gdzie to się stało? Dokąd idą ludzie? Gdzie to się wydarzy?

Dlaczego? To pytanie pomaga nam określić podstawowe przesłanie lub powody zarysowane we fragmencie. Dlaczego pisarz to powiedział? Dlaczego dana postać to zrobiła? Dlaczego dana postać poszła tam? Dlaczego to się wydarzy?

Jak? To pytanie pomaga nam określić proces, który ma miejsce we fragmencie. Jak to się wydarzyło? Jak powinno to się wydarzyć? Jak to się wydarzy? W jakich okolicznościach przesłanie albo obietnica się spełnią?

Być może nie odnajdziemy odpowiedzi na wszystkie sześć pytań w każdym fragmencie, ale zadając i odpowiadając na jak najwięcej postawionych pytań, zrozumiemy, co Słowo Boże nam mówi.

Zapytaj: „Co to oznacza?”

Kiedy czytamy Słowo Boże, musimy zwracać uwagę na to, co dany fragment oznacza. W tej dziedzinie wielu – młodych i dorosłych – przegrywa. Tutaj i ja potknąłem się, zakładając, że już znam odpowiedź. Nie udało mi się w pełni zrozumieć odpowiedzi Boga na następujące pytania: „Co oznacza kochanie innych tak, jak Chrystus kocha mnie? Jak ten rodzaj miłości wygląda, co można o nim powiedzieć, jak działa?”.

Rozumienie znaczenia fragmentu z Pisma Świętego nie jest tym samym, co pytanie: „Co to oznacza dla mnie czy dla ciebie?”. Rozumienie Pisma Świętego nie jest kwestią do prywatnego wyjaśniania. Słowa Biblii mają swoje własne obiektywne znaczenie – znaczenie zamierzone przez Boga. Kiedy czytamy fragment Biblii, musimy zapytać: „Jakie jest obiektywne znaczenie tego fragmentu?” i pozwolić by Pismo Święte nam to wyjaśniło. Tu przyjdą nam z pomocą narzędzia i techniki studiów biblijnych, takie jak:

1. Poznaj kontekst. Pismo Święte należy rozważać w kontekście. Aby zrozumieć obiektywne znaczenie fragmentu, należy dokładnie rozważyć wersety i rozdziały, które poprzedzają i następują po konkretnym fragmencie Pisma Świętego. Niezbędne jest również rozumienie kontekstu kulturowego danego fragmentu. Wiele z nauczania i nakazów Pisma wydaje się nam tajemniczych lub zagmatwanych, dopóki nie rozumiemy umiejscowienia kulturowego, w którym były one wypowiedziane czy zapisane. Odpowiedź na te szczegółowe pytania – Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Jak? – dotyczące określonego fragmentu bardzo nam pomoże zrozumieć kontekst kulturowy danego tekstu. Publikacje encyklopedyczne, takie jak biblijne opracowania naukowe, studia biblijne, komentarze biblijne, encyklopedie, atlasy i słowniki pomagają odkrywać kontekst kulturowy poszczególnych tekstów.

2. Poznaj słowa i zwroty. Kiedy patrzymy na pojedyncze słowa i zwroty, które są użyte w szczególny sposób, odkrywamy, jak bardzo znaczenie Pisma Świętego jest bogate. Kilka źródeł może pomóc ci zrozumieć, co oznaczają dane słowa i zwroty:

Konkordancje. Używaj konkordancji – alfabetycznej listy słów użytych w Biblii – by znaleźć, gdzie dane słowo czy zwrot jest użyte w Piśmie Świętym. To pozwoli ci porównać, jak konkretne słowo czy zwrot istnieje w różnych kontekstach. Wiele konkordancji zawiera oryginalne słowa hebrajskie i greckie z tłumaczeniem, a niektóre zrozumienie oryginalnego znaczenia słów i zwrotów. W rozważanym tekście często rzuca to wyjątkowe światło na znaczenie badanego fragmentu.

Odnośniki. Wiele wydań Biblii posiada odnośniki w przypisach lub na marginesie, które pozwalają przejść z jednego wersetu do innego, podobnego lub zawierającego to samo słowo lub frazę. Porównywanie odnośników może ci pomóc zrozumieć znaczenie sowa lub zwrotu.
Wydania naukowe Biblii. Te wydania są bogatym źródłem wiedzy o słowach, zwrotach, postaciach, proroctwach, kontekście historycznym, diagramach i innych cennych informacjach, które pomogą ci zrozumieć znaczenie fragmentu.

Słowniki biblijne. Mogą one pomóc nawet nowicjuszowi zrozumieć znaczenie słów użytych w Piśmie Świętym.
Inne tłumaczenia i parafrazy biblijne. Dobrym sposobem na lepsze zrozumienie fragmentu jest przeczytanie go w różnych tłumaczeniach i parafrazach. Kiedy to robisz, weź pod uwagę, czy wydania Biblii są tłumaczeniami (tzn. z języków oryginalnych języków), a które są parafrazami (tj. są oparte na tłumaczeniu polskim, np. „Słowo Życia”). Lepsze w studiowaniu Słowa są tłumaczenia; parafraz używa się często w celu poruszenia naszych uczuć i zobaczenia tego samego w nieco innym świetle.

3. Czytaj to, co egzegeci sądzą o danym fragmencie. Czytanie tego, co uczeni bibliści napisali w komentarzach o poszczególnych fragmentach może wyjaśnić nawet najbardziej proste wersy. Możesz skorzystać z wyczerpujących badań, które wielu z komentatorów poczyniło na temat danego fragmentu Pisma Świętego. Warto również porównać pisma Ojców Kościoła i wielkich chrześcijańskich komentatorów z przeszłości z analizami bardziej współczesnych uczonych.

Używając właściwych technik do studiowania Biblii i doskonałych narzędzi do studiowania dostępnych nam dzisiaj, każdy chrześcijanin może odnaleźć obiektywne znaczenie tekstu biblijnego. Oczywiście istnieją rozbieżności pomiędzy wyznaniami na temat niektórych punktów teologii, form uwielbienia oraz praktyk kościelnych, ale tylko niewiele fragmentów Pisma Świętego jest niełatwych do zrozumienia.

Zapytaj: „Jak to zastosować?”

Kiedy napotykamy prawdę Słowa Bożego musimy także jej doświadczyć. Tutaj właśnie bardzo przydatna jest książka Davida Fergusona, pt. The Never Alone Church, ponieważ pomaga ona wielu wierzącym zrozumieć, jak doświadczać Pisma Świętego w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Kiedy zrozumiemy, co Biblia mówi w konkretnym fragmencie i wiemy, co on oznacza, możemy doświadczyć jego obiektywnego znaczenia w naszym życiu i w budowanych przez nas więziach.

Przynajmniej trzy kategorie pytań mogą pomóc nam doświadczyć danej prawdy:
Określić prawdę. W jaki sposób mogę doświadczać prawdy z poznanej Pisma Świętego w mojej relacji z Bogiem i/lub innymi? Jak ta prawda ma wyglądać, brzmieć i funkcjonować w moim życiu?

Poznać przeszkody w dążeniu do prawdy. Co utrudnia mi zaufanie Chrystusowi, by żyć daną prawdą w moim życiu? Które grzechy, egoistyczne postawy lub inne rzeczy mogą utrudnić mi doświadczenie tej prawdy? Co zrobię z tymi przeszkodami?

Zobowiązać się do przeżywania poznanej prawdy. Jakie praktyczne kroki mogę podjąć, by lepiej poznać Boga i pozwolić Chrystusowi coraz bardziej zadomowić się w moim sercu? Jak mogę wcielić prawdę Pisma Świętego w życie? Jak mogę pozwolić Chrystusowi żyć we mnie? Jaki pierwszy krok muszę uczynić? Kogo poproszę o to, by się ze mną modlił, aby prawda z Pisma Świętego stawała się rzeczywistością w moim życiu?

Ważne jest określenie celu czytania i studiowania Biblii. Nie powinniśmy studiować jej tylko po to, by wiedzieć, co mówi Pismo Święte. Powinniśmy czytać Słowa Boga, by pogłębiać z Nim więź – by znać Go, rozumieć Jego drogi i pozwolić Mu żyć w nas i przez nas.
Bez tej perspektywy – i tych zasad interpretacji i rozumienia Pisma Świętego – nigdy bym nie zrozumiał, gdzie popełniłem błąd… i co naprawdę oznacza kochać innych tak, jak Chrystus kocha mnie.

Spis treści

Część pierwsza

STAN OBECNY: EROZJA FUNDAMENTÓW WIARY
Rozdział 1. Kryzys wiary
Zagrożenia w Koloseum dwudziestego pierwszego wieku
Dlaczego wiara ma znaczenie?
Zniekształcona wiara młodzieży
To, co młodzież myśli o Bogu
To, co młodzież uznaje za prawdę
To, co młodzież sądzi o rzeczywistości
Czas ucieka, ale wciąż jest nadzieja

Rozdział 2. Od wiary deklarowanej do wiary ugruntowanej
Dlaczego „wierzyć” to zbyt mało?
Pogłębiać przekonania o tym, w co wierzymy
Przekonania: wiara w to, co jest obiektywnie prawdziwe
Przekonania: wiara w to, co jest oparte na więziach z innymi
Po 11 września 2001 r.: ponowna ocena tego, co w życiu ważne
„Kim jestem?” i osoba Jezusa
„Dlaczego jestem tutaj?” i Słowo Boże
„Dokąd zmierzam?” i zmartwychwstanie Chrystusa
Moje poszukiwanie sensu życia

CZĘŚĆ DRUGA

BÓSTWO I WCIELENIE: BÓG CHCE WIĘZI Z NAMI
Rozdział 3. Prawda o Prawdzie
ŚWIATŁO POŚRÓD CIEMNOŚCI
CÓŻ TO JEST PRAWDA?
OSOBA PRAWDY
PRZEJŚCIE OD „CO” DO „KTO”
WIĘŹ Z CHRYSTUSEM TWORZY WSPÓLNOTĘ
Rozdział 4. Czy zapewnienia Chrystusa są prawdziwe?
SKĄD MOŻEMY WIEDZIEĆ, ŻE JEZUS JEST SYNEM BOŻYM?
PROROCTWA MESJAŃSKIE WYPEŁNIONE W JEDNEJ OSOBIE
Identyfikacja Boskości
Współczynnik prawdopodobieństwa
NARODZENIE Z DZIEWICY
CUDA CHRYSTUSA
Rozdział 5. Wcielenie a więzi
PRAGNĄC ZJEDNOCZENIA
WCIELENIE MÓWI: „CHCĘ SIĘ Z TOBĄ ZAPRZYJAŹNIĆ!”
Bóg akceptuje cię bezwarunkowo
Bóg kocha cię ofiarnie
Bóg doskonale cię rozumie
Bóg stale jest z tobą
KIM JESTEM?
WYJĄTKOWE, JEDYNE W SWOIM RODZAJU DZIECKO BOGA
„WIEDZIEĆ” NIEKONIECZNIE ZNACZY „ROZUMIEĆ”
Rozdział 6. Złączyć to, co oderwane
WCIELENIE CHRYSTUSA: KOŚCIÓŁ
Początek więzi: RODZINA
Krok pierwszy: AKCEPTACJA
Podstawa prawdziwej akceptacji
Akceptacja przez porównanie
Akceptacja tworzy bezpieczną więź
Rozdział 7. Świętowanie Wcielenia

CZĘŚĆ TRZECIA

BIBLIA: BÓG CHCE, ABYŚMY GO ZNALI I BYLI JAK ON
Rozdział 8. Biblia uczy nawiązywać znaczące więzi
i jest wiarygodna
Biblia ma wpływ na więzi z innymi
KIEDY KSIĘGA PRAWA BYŁA ZAGUBIONA
ZNIEKSZTAŁCONE OBJAWIENIE PRZYNOSI ZNIEKSZTAŁCONE OWOCE
TO, CO ODZWIERCIEDLA BIBLIA
Słowo Boże zostało spisane dokładnie
Słowo Boże zostało przekazane precyzyjnie
Słowo Boże zostało poświadczone zewnętrznymi dowodami
AKTUALNA ODPOWIEDŹ NA CIĄGLE PONAWIANE PYTANIA
Rozdział 9. Znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu
WYJĄTKOWA KSIĘGA OBJAWIAJĄCA JEDYNĄ PRAWDĘDlaczego tutaj jestem?
SPISANE OBJAWIENIE
UMOCNIENI DUCHEM I SŁOWEM
ŻYĆ TYM, W CO SIĘ WIERZY
CZY WIDZIMY GO TAKIM, JAKIM JEST?
Rozdział 10. Interpretacja Słowa Bożego
BIBLIA NIE JEST DO PRYWATNEJ INTERPRETACJI
Zapytaj: „Co mówi ten tekst?”
Zapytaj: „Co to oznacza?”
Zapytaj: „Jak to zastosować?”
WIDZIEĆ MIŁOŚC CHRYSTUSA PRZEZ PRYZMAT PISMA ŚWIĘTEGO
ŻYĆ MIŁOŚCIĄ CHRYSTUSA
Rozdział 11. Świętowanie Objawienia

CZĘŚĆ CZWARTA

ZMARTWYCHWSTANIE:
BÓG CHCE, BYŚMY MU ZAUFALI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO
Rozdział 12. On żyje!
W ŻYCIU, GDZIE PANUJE ŚMIERĆ
„ZAUFAJ MI, CHOĆBY NIE WIEM CO!”
DOKĄD ZMIERZAM?
DOBRO WYNIKAJĄCE Z TRUDNYCH DOŚWIADCZEŃ
KIEDY NIE WIDZIMY DOBRA
ZMARTWYCHWSTANIE BYŁO KONIECZNE Z HISTORYCZNEGO PUNKTU
WIDZENIA
Rozdział 13. Pusty grób
TEORIA O WYKRADZENIU CIAŁA
TEORIA OMDLENIA
TEORIA HALUCYNACJI
PRAWDZIWA WIARA
Bóg chce bliskości z nami
Bóg chce, byśmy Go znali i upodobniali się do Niego
Bóg chce byśmy Mu ufali bez względu na wszystko
Rozdział 14. Nasza misja
PODSTAWOWA MISJA
ŻNIWO JEST WIELKIE
ŚWIĘTOWANIE ZMARTWYCHWSTANIA – SZTUKA
Dalszy ciąg HISTORII

CZĘŚĆ PIĄTA

ZRÓBMY KOLEJNY KROK
Rozdział 15. Ty możesz coś zmienić
TRACIMY TO, CZEGO NIE UŻYWAMY
DLA TWOJEJ RODZINY
DLA TWOJEGO KOŚCIOŁA
DLA TWOJEJ SZKOŁY
BITWA NALEŻY DO PANA

ANEKS
ZAŁĄCZNIK A
ZAŁĄCZNIK B
ZAŁĄCZNIK C
ZAŁĄCZNIK D

Fundamenty wiary – Josh McDowell
redakcja: Katarzyna Solecka, Piotr Werwiński
opracowanie graficzne: Bożena Pietyra
tłumaczył: Daniel Kondzielewski
nr ISBN: 83-7030-493-1
Księgarnia Świętego Jacka, 2006
oprawa: miękka
format: 152 x 228
liczba stron 288

Oceń książkę
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button